Kongres Polonii Kanadyjskiej

Okręg Mississauga

http://kpk-mississauga.org/pl/strona-glowna
mississaugakpk@rogers.com

Federacja Polek w Kanadzie

Federacja kobiet w Kanadzie, oddział 15
Stronie internetowej: www.federacjapolek.ca

Prezydent Magdalena Szewczyk
E-Mail: magda.szewczyk@utoronto.ca

Oddział 15 powstał w 1990 r. Od 1991 r. Grupa ta organizuje stoły wielkanocne w ratuszu („Wielkanoc wokół świata”). Grupa 15 zajmuje się Domem Dziecka w Szczecinie.

Federacja kobiet w Kanadzie, oddział 13
Stronie internetowej: www.federacjapolek13.ca

Krzesło: Magdalena Szewczyk
E-Mail: magdaq@wp.pl

Oddział 13 powstał z podziału Oddziału 22. Ich celem jest pomoc dzieciom – szczególnie dzieciom biednych, dużych rodzin w Polsce. Pierwsze pakiety wysłane do tych rodzin obejmowały odzież i zabawki, uzyskane w sprzedaży garażowej.

Federacja kobiet w Kanadzie, oddział 24

Krzesło: Dagmara Ulanowska
E-Mail: daga@rumin.net

Oddział 24 Federacji Polskich Kobiet w Kanadzie powstał w celu utrzymania polskiego patriotyzmu i wniesienia pozytywnej wartości do społeczeństwa kanadyjskiego. Obejmuje młode kobiety polskiego pochodzenia z okolic Toronto / Mississauga. Nasze działania charytatywne oparte są na zasadach demokratycznych i chrześcijańskich. Oddział 24 rozpoczął działalność w marcu 2011 roku.

Federacja kobiet w Kanadzie, oddział 25
Stronie internetowej: www.federacjapolek.ca

Krzesło: Bozena Fogel
E-Mail: bozksen@rogers.com

Oddział 25 jest jedną z najmłodszych organizacji w dystrykcie. 16 czerwca 2009 r. Odbyło się spotkanie kobiet mieszkających w Mississauga (zorganizowane przez Bożenę Fogel) w celu poinformowania o działalności / wkładach Federacji Polek w Kanadzie. Po wysłuchaniu działań, w które zaangażowana jest FPwK, kobiety te wyraziły pragnienie bycia członkami grupy. Od początku swojej działalności członkowie Oddziału aktywnie uczestniczyli w 36 Zgromadzeniu Ogólnym Federacji Polek w Kanadzie i pomagali w przygotowywaniu Ducha Polskiego. Oddział ten oferował także pomoc rodzinie z ubogich rodzin w Polsce.