Kongres Polonii Kanadyjskiej

Okręg Mississauga

http://kpk-mississauga.org/pl/strona-glowna
mississaugakpk@rogers.com

Historia

W lutym 2010 r. Kongres Polonii Kanadyjskej okręg Mississauga, obchodził 10.lecie swego istnienia

Przy tej okazji warto przytoczyć słowa, które napisali 66 lat temu delegaci Federacji Polskich Stowarzyszeń w Kanadzie zebrani na Zjeździe w Toronto we wrześniu 1944 roku. „Świadomi swoich obowiązków względem Kanady, a także Ojczyzny swych braci i przodków – Polski, ślubując uroczyście lojalną służbę Kanadzie, pomnąc także związek serc i krwi łączących nas z Macierzą Polską, postanawiając – dla lepszego wykonywania swych obywatelskich obowiazków względem Kanady, dla lepszej obrony imienia polskiego i niesienia bardziej zorganizowanej pomocy braciom Polakom – powołać do życia stały organ współpracy Polonii Kanadyjskiej. W ramach wielokulturowego społeczeństwa kanadyjskiego obowiązkiem naszym jest przekazywanie obecnemu i następnym pokoleniom tysiącletniego dorobku kulturowego oraz zasad współżycia jakie przez pokolenia przyświecały Narodowi Polskiemu”…

16 marca 1948 roku została zarejestrowana zmiana nazwy tych organizacji polonijnych na “Kongres Polonii Kanadyjskiej” .

Kongres Polonii Kanadyjskiej jest organem, który łączy wszystkie organizacje polonijne i koordynuje ich działania. KPK ma swoje Okręgi tam, gdzie działają polonijme organizacje. Ma to miejsce w sześciu prowincjach Kanady. Są to Alberta, British Columbia, Manitoba, Quebec, Saskatchewan i Ontario. W Ontario jest 12 Okręgów (Hamilton, Kitchener, London, Niagara, Oshawa, Ottawa, Peterborough, Sudbury, Thunder Bay, Windsor, Toronto i Mississauga).

Jednym z nich, gdzie mieszka najliczniejsza grupa młodej Polonii, jest KPK Okręg Mississauga. Pierwsze zebranie założycielskie miało miejsce 16 Stycznia 2000 w budynku Tatry w Mississauga. Uczestniczyły w nim następujàce organizacje: Związek Polaków w Kanadzie Grupa 95 (inicjator powołania Okręgu), Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie pomocy dzieciom „Promyk”, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników, Polonia Przyszłości, Federacja Polek w Kanadzie Ogniwo Nr. 15. Ustalono wówczas termin pierwszego Walnego Zebrania , które odbyło się 13 Lutego 2000.

Wybrano wówczas pierwszy Zarząd Okręgu w składzie: Prezes – Władysław Lizoń, Wiceprezesi: Bożena Walbiner, Elżbieta Wolska. Władysław Lizoń sprawował funkcję Prezesa w latach 2000 – 2006. Anna Mazurkiewicz (Związek Harcerstwa Polskiego) w latach 2006 – 2009. Aktualnie Prezesem jest Małgorzata Jedlewska.

Obecnie do Okręu należy 13 organizacji: Federacja Polek Ogniwo 15, 13, 24 i 25, Fundacja Maksymiliana Kolbe, Związek Polaków w Kanadzie Grupa 95, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich, Wawel Villa, Związek Harcerstwa Polskiego – Szczep Wieliczka i Szczep Wigry, Koło Przyjació Harcerstwa, Klub Troyak. Mamy też grupy nie należąe do Kongresu, lecz wspólnie z nami biorące udział w uroczystościach patriotycznch w Mississauga.

Do działań statutowych Kongresu należy organizowanie spotkań z politykami kanadyjskimi oraz przedstawicielami innych grup etnicznych, organizowanie obchodów rocznic historycznych i spotkań informacyjnych dla Polonii, uczestniczenie w imprezach i uroczystościach organizacji polonijnych i koordynowania pracy społecznej organizacji członkowskich i Polonii Okręgu.

Zrzeszone w KPK Mississauga organizacje urządzają: corocznie polski Stół Wielkanocny w torontoskim ratuszu, organizują Koncert Młodych Talentów, wystawy rysunków, konkursy recytatorskie, zabawy, pikniki itp.

Według spisu ludności dokonanego w 2006 roku, na terenie Kanady mieszka 960,000 Polaków z czego połowa w Ontario, a największe skupisko Polonii to Toronto i Mississauga, na terenie której mieszka kilkadziesiąt tysięcy ludzi dumnych z tego, że są Polakami. Tutejszy kosciół Św. Maksymiliana Kolbe ma zarejestrowanych ponad 13 i pół tysiąca głównie młodych rodzin i liczba ta stale rośnie. Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mississauga skupia nauczycieli 16 polskich szkół, w których uczy się ok. 3000 dzieci i młodzieży – od przedszkola do matury. Coraz liczniejsze jest też w Mississauga harcerstwo. Około 250 dzieci i młodzieży należy do 2 szczepów Wigry i Wieliczka. Już 4 latki mogą należeć do Skrzatów, od 6-9 lat są Zuchy, 10-15 harcerze, a od 16 wzwyż Wędrowniczki i Wędrownicy. Na terenie Mississauga działa też powszechnie znane Centrum Kultury Jana Pawła II. Polonia w Mississauga jest z każdym rokiem i liczniejsza i bardziej widoczna. Mamy wspaniałe polskie sklepy i biznesy, oraz miejsce gdzie w rocznice Świąt Narodowych możemy złożyć hołd tym Polakom, którzy polegli w walkach za Wolność i Wiarę. Pomnik Patrioty stanął przy Centrum Jana Pawła II.

W 2007 roku, w rocznicę Konstytucji 3-cio majowej na nowo ufundowanych przez Polonię masztach zostały po raz pierwszy wciągnięte trzy flagi, polska kanadyjska i papieska. W dniu 11 listopada 2007 roku organizacje polonijne naleźące do KPK- Okręg Mississauga złożyły wieńce pod “tymczasowym” pomnikiem przy trzech masztach. Wówczas to zgromadzeni na uroczystości Rodacy opowiedzieli się za stworzeniem stałego miejsca obchodów rocznic narodowych. Podjęliśmy starania o postawienie pomnika. Pomógł nam w tym ZPwK, który poprosił nas o zaopiekowanie się pomnikiem z Grimsby, dołożyła się do tego Polonia, która licznie uczestniczy w obchodach, Wspólnota Polska, Senat RP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspomogli finansowo naszą inicjatywę i powstał Pomnik Patrioty. Nadal zbieramy pieniądze na wykończenie otoczenia przy pomniku. Ufundowana została druga strona pomnika, ozdobiona godłem Polski, Kanady i piękną myślą Papieża Jana Pawła II:

“Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, By przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę” .

Pomnik poświęcony został w 2010 roku w rocznicę obchodów Konstytucji 3 Maja.

Staramy się zainteresować jak najszersze grono Polaków swoją działalnością. Ważne jest kultywowanie polskich obyczajów, podtrzymywanie tradycji i czczenie rocznic narodowych. To ważne jest dla młodego pokolenia, urodzonego i wychowanego daleko od ziemi przodków. Ale KPK to to także organizacja, której celem jest wspomaganie polskich inicjatyw, polskiego biznesu, polskiej kultury. Coraz częstsze są wspólne inicjatywy polsko – kanadyjskie. Dzięki aktywnej działalności młodzież kanadyjska polskiego pochodzenia ma szansę uczyć się, spędzać wakacje czy pracować w Polsce lub w Unii Europejskiej. a w ramach wymiany młodzi Polacy mogą przybywać do Kanady.