Kongres Polonii Kanadyjskiej

Okręg Mississauga

http://kpk-mississauga.org/pl/strona-glowna
mississaugakpk@rogers.com

Nasza Organizacja

Prezesi Organizacji Członkowskich 2014

Imię

Pozycja

Organizacja

E-Poczta

Henryk Kaliszewski

Prezydent

ZPwK Grupa 95

Henryk1019@rogers.com

Ted Fujarczuk

Prezydent

Fundacja Maksymiliana Kolbe

president@polishculturalcentre.ca

Tomasz Malicki

Prezydent

Klub „Trojak”

tmalicki@sympatico.ca

Joanna Kowalik-Bereśniewicz

Prezydent

KPH Wigry/Wieliczka

asia@avantisurveying.com

Teresa Bielecka

Prezydent

ZNP

teresaimarek@yahoo.ca

Sławomir Basiukiewicz

Prezydent

SIP

Gadom.magda@gmail.com

Magdalena Gadomska

Niedostępne

ZHP Szczep Wigry

szczep@wigry.ca

Alicia Kowalczyk

Niedostępne

ZHP Szczep Kresy

Kresy@ZHPKanada.org

Michał Kowalczyk

Niedostępne

ZHP Szczep Śląsk

Slask@ZHPKanada.org