Kongres Polonii Kanadyjskiej

Okręg Mississauga

http://kpk-mississauga.org/pl/strona-glowna
mississaugakpk@rogers.com

Nasze Organizacje

2019 Organizacje członkowskie i prezydenci/kontakty

Nazwisko

Organizacja

E-Mail

Teresa Szramek

Zwiazek Polakow w Kanadzie Grupa 95


tszramekm@yahoo.ca

Ted Fujarczuk

Fundacja Maksymiliana Kolbe


president@jp2pcc.ca

Iza Woźniak

Kolo Przyjaciol Harcerstwa Wigry/Wieliczka


IZIK1975@gmail.com

Teresa Bielecka

Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego


znpodmiss@yahoo.com

Sławomir Basiukiewicz

Polish Engineers Association


slawbas@rogers.com

Beata Lis

ZHP Szczep Wieliczka


Wieliczka.mississauga@gmail.com

Michal Paz

ZHP Szczep Wigry


szczep@wigry.ca

Eric Szustak

Wawel Vila


eric@quinsamcapital.com

Zuzanna Stupak

Stowarzyszenie Gdańszczan


zuzanna@rogers.com

Magdalena Szewczyk

Federacja Polek w Kanadzie ogniwo 13


magda.szewczyk@utoronto.ca