Kongres Polonii Kanadyjskiej

Okręg Mississauga

http://kpk-mississauga.org/pl/strona-glowna
mississaugakpk@rogers.com

Nasze Organizacje

2021 Organizacje członkowskie i prezydenci/kontakty

Nazwisko Organizacja E-Mail
Teresa Szramek Związek Polaków w Kanadzie Grupa 95
tszramekm@yahoo.ca
Ted Fujarczuk Fundacja Maksymiliana Kolbe
president@jp2pcc.ca
Iza Woźniak Koło Przyjaciół Harcerstwa Wigry/Wieliczka
IZIK1975@gmail.com
Teresa Bielecka Związek Nauczycielstwa Polskiego
znpodmiss@yahoo.com
Sławomir Basiukiewicz Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie slawbas@rogers.com
Beata Lis ZHP Szczep Wieliczka
Wieliczka.mississauga@gmail.com
Michał Paz ZHP Szczep Wigry www.facebook.com/SzczepWigry83
Eric Szustak Wawel Villa
eric@quinsamcapital.com
Zuzanna Stupak Stowarzyszenie Gdańszczan
zuzanna@rogers.com
Magdalena Szewczyk Federacja Polek w Kanadzie Ogniwo 13
magda.szewczyk@utoronto.ca