Kongres Polonii Kanadyjskiej

Okręg Mississauga

http://kpk-mississauga.org/pl/strona-glowna
mississaugakpk@rogers.com

Szkoły Polskie

Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich, Oddział Mississauga

E-Poczta: znpodmiss@yahoo.com
Stronie internetowej: http://www.znp.ca/oddzialy.htm

Zapisy do polskich szkół na nowy rok szkolny odbywają się w soboty w miesiącu maju i wrześniu od godziny 9:00 do 12:00

Telefony w poniżej wymienionych szkołach są odbierane wyłącznie w soboty od 9 – 12 rano.

Szkoły podstawowe

Szkoły średnie (klasy kredytowe)


Szkoła im.M.Kopernika
(St. Pio of Pietrelcina)


765 Huron Heights Dr.
L4Z 4G4
Phone: 905.361.1327
(w soboty roku szkolnego od 9:00-12:30)


St. John the Baptist Elementary


299 Landsbridge Street
Bolton ON, L7E 2K4
Phone: 905.951.8788
Fax: 905.951.8798


Szkoła im. M. Kopernika
(John Cabot Catholic Secondary School)


635 Willowbank Trail
Mississauga ON, L4W 3L6
Phone: 905.279.1554
Fax: 905.279.3419

Szkoła im. St. Haidasza
(Erindale Secondary School)

2021 Dundas Street West
Mississauga, ON, L5K 1R2
Phone: 905.828.7206
Fax: 905.828.0975

Polska Szkoła im. Jana Brzechwy
(Queen of Haven Catolic Elementary School)

311 Savoline Blvd
Milton, ON L9T 7M4
Phone: 905.616.1572
http://www.polskaszkolajanbrzechwa.com/

Szkoła im. St. Haidasza
(Father Michael Goetz Secondary School)

330 Central Parkway West
Mississauga, ON L5B 3K6
Phone: 905.277.0326
Fax: 905.615.1524

Divine Mercy Elementary

2840 Duncairn Drive
Mississauga ON, L5M 5C6
Phone: 905.812.5445
Fax: 905.812.4922

Saint Teresa of Calcutta

1120 Runningbrook Dr.
Missisauga ON, L4Y 2T2
Phone: 905.273.3937
Fax: 905.273.9223

Notre Dame Secondary School

2 Notre Dame Ave.
Brampton ON, L6Z 4L5
Phone: 905.840.2802
Fax: 905.846.2625

Mary Fix Catholic School

486 Paisley Boulevard West
Mississauga ON, L5B 2M4
Phone: 905.270.3140
Fax: 905.270.3475

Szkola im. J I Paderewskiego
(St. Francis Xavier Elementary School)

111 Bartley Bull Parkway
Brampton ON, L6W 2J8
Phone: 905.459.0646
Fax: 905.459.0386

Notre Dame Secondary School

2 Notre Dame Ave.
Brampton ON. L6Z 4L5
Phone: 905.840.2802
Fax: 905.846.2625

Polska Szkola Sw Stanislawa
12 Denison Ave
Toronto ON, M5T 2M4

Phone: 647.473.2147
Fax: 416.504.463

Polska Szkola im Stanislawa Staszica przy
(St. Teresa Shrine)

2665 Kingston Rd
Scarborough ON
Phone: 416.264.9300

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto
Szkola podstawowa i srednia

Bishop Allen Academy
721 Royal York Rd., Etobicoke, ON, M8Y 2T3
Kontakt: toronto@orpeg.pl

Zapisy do szkół odbywają się w miesiącu maju i wrześniu w poszczególnych szkołach. Telefony odbierane są podczas roku szkolnego w soboty od 9:00 do 11:30. Więcej informacji pod adresem znpodmiss@yahoo.com
Website: www.znp.ca

Szkolny Punkt przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto Zajęcia odbywają się w soboty w godz. od 9:00 do 14:30
Kierownik szkoły: mgr Sylwia Krupa
Tel. 519.635.6216
Zapisy do szkoły: informacja na witrynie szkolnej: toronto.orpeg.pl w zakładce ,,Rekrutacja’’