Kongresu Poloni Kanady

Okręg Mississauga

http://kpk-mississauga.org/pl/strona-glowna
mississaugakpk@rogers.com

Szkoły Polskie

Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich, Oddział Mississauga

E-Poczta: znpodmiss@yahoo.com
Stronie internetowej: http://www.znp.ca/oddzialy.htm

Zapisy do polskich szkół na nowy rok szkolny odbywają się w soboty w miesiącu maju i wrześniu od godziny 9:00 do 12:00

Telefony w poniżej wymienionych szkołach są odbierane wyłącznie w soboty od 9 – 12 rano.

Elementary Schools

High Schools (credited courses)

Szkoła im.M.Kopernika
(St. Pio of Pietrelcina)
4765 Huron Heights Dr.
L4Z 4G4
Phone: 905.361.1327
(w soboty roku szkolnego od 9:00-12:30)

St. John the Baptist Elementary
299 Landsbridge Street
Bolton ON, L7E 2K4
Phone:
905.951.8788
Fax: 905.951.8798

Szkoła im. M. Kopernika
(John Cabot Catholic S.S.)
635 Willowbank Trail
Mississauga ON, L4W 3L6
Phone: 905.279.1554
Fax: 905.279.3419

Szkoła im. St. Haidasza
(Erindale Secondary School)
2021 Dundas Street West
Mississauga, ON, L5K 1R2
Phone: 905.828.7206
Fax: 905.828.0975

Polska Szkoła im. Jana Brzechwy
(Our Lady of Victory Elementary School)
540 Commercial Street
Milton, ON L9T 3R2
Phone: 905.616.1572
http://www.polskaszkolamilton.ca/

Szkoła im. St. Haidasza
(Erindale Secondary School)
2021 Dundas Street West
Mississauga, ON, L5K 1R2
Phone: 905.828.7206
Fax: 905.828.0975

Divine Mercy Elementary
2840 Duncairn Drive
Mississauga ON, L5M 5C6
Phone: 905.812.5445
Fax: 905.812.4922

Saint Teresa of Calcutta
1120 Runningbrook Dr.
Missisauga ON, L4Y 2T2
Phone: 905.273.3937
Fax: 905.273.9223

Father Michael Goetz Secondary School
330 Central Parkway West
Mississauga ON, L5B 3K6
Phone: 905.277.0326
Fax: 905.615.1524

Mary Fix Catholic School
486 Paisley Boulevard West
Mississauga ON, L5B 2M4
Phone: 905.270.3140
Fax: 905.270.3475

Szkola im. J I Paderewskiego
St. Francis Xavier Elementary School
111 Bartley Bull Parkway
Brampton On.L6W-2J8
Phone: 905.459.0646
Fax: 905.459.0386

Notre Dame Secondary School
2 Notre Dame Ave.
Brampton ON. L6Z 4L5
Phone: 905.840.2802
Fax: 905.846.2625

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto
Bishop Allen Academy
721 Royal York Rd., Etobicoke, ON, M8Y 2T3
Kontakt: toronto@orpeg.pl

 

Polska Szkoła Średnia im. Jana Brzechwy
Our Lady of Victory Elementary School
540 Commercial Street
Milton, ON L9T 3R2
Phone: 905.616.1572
Website: www.polskaszkolamilton.ca