Kongresu Poloni Kanady

Okręg Mississauga

http://kpk-mississauga.org/pl/strona-glowna
mississaugakpk@rogers.com

Zarząd

Skład 2016

Imię

Pozycja

Leszek Błaszczak

Prezes

Eric Szustak

1szy Wice Prezes

Magdalena Śpiewak-Kabza

2gi Wiceprezes

Dorota Ściuk

Sekretarz Generalny

Jarosław Romaniuk

Skarbnik

Sławomir Basiukiewicz

Członek Zarządu

Konrad Dąbrowski

Członek Zarządu

Janusz Drzymała

Członek Zarządu

Jarosław Kluz

Członek Zarządu

Joanna Kowalik-Bereśniewicz

Członek Zarządu

Stanisław Kulina

Członek Zarządu

Henryk Łopiński

Członek Zarządu

Anna Mazurkiewicz

Członek Zarządu

Aneta Ostrowska-Nakoneczna

Członek Zarządu

Barbara Stadnik

Członek Zarządu