Kongres Polonii Kanadyjskiej

Okręg Mississauga

http://kpk-mississauga.org/pl/strona-glowna
mississaugakpk@rogers.com

ZHP

www.zhpkanada.ca

Szczep Wigry – Michal Paz

Szczep Wieliczka – Beata Lis

Koło Przyjaciół Harcerstwa – Przewodnicząca Iza Woźniak

Początek Harcerstwa Polskiego sięga w Kanadzie 1939 roku. W latach 1948 – 1951 powstały pierwsze zastępy, gromady i drużyny oraz krąg starszoharcerski w Montrealu, Ottawie i Toronto. We wrześniu 1952 roku powstała Komenda Chorągwi Harcerek a w sierpniu 1953 Komenda Chorągwi Harcerzy. Organizacje harcerskie w Mississauga powstały w latach 80-tych. Harcerki tworzą tu Szczep Wieliczka, harcerze Szczep Wigry, działa tu także Koło Przyjaciół Harcerstwa.