Kongres Polonii Kanadyjskiej

Okręg Mississauga

http://kpk-mississauga.org/pl/strona-glowna
mississaugakpk@rogers.com

Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Mississauga

Prezes: Teresa Bielecka www.znp.ca

W roku 1962 Komisja Kulturalno-Oświatowa Kongresu Polonii Kanadyjskiej na zebraniu nauczycieli i pracowników polonijnej oświaty w Toronto powołała do życia Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. W 1984 roku XI Walny Zjazd ZNP w Kanadzie powołał Komisję Statutową, która wniosła o ustanowienie oddziałów Związku tam, gdzie była większa ilość szkół i uczniów. Mamy siedem oddziałów ZNP a największy to – Mississauga. Działa tu 16 polskich szkół do których uczęszcza około 3 tys. dzieci i młodzieży.