Kongres Polonii Kanadyjskiej

Okręg Mississauga

http://kpk-mississauga.org/pl/strona-glowna
mississaugakpk@rogers.com

Stowarzyszenie Inzynierów Polskich w Kanadzie, Oddział Mississauga

Przewodniczący: Sławomir Basiukiewicz
mississauga.polisheng.com

Nasze cele:

  • Stworzenie platformy do współpracy, wymiany wiadomości i poglądów w dziedzinach zawodowych, kulturalnych i społecznych uwzględniając współpracę z innymi polsko-kanadyjskimi organizacjami.
  • Udzielanie pomocy członkom w poszukiwaniu pracy i adaptacji zawodowej w środowisku kanadyjskim.
  • Poszerzanie wiedzy technicznej i przynależności kulturowej w polsko-kanadyjskim środowisku technicznym.
  • Utrzymywanie i rozwój tradycji polsko-kanadyjskich inżynierów.
  • Popieranie działalności zmierzającej do technicznego postępu.
  • Zachęcanie i popieranie udziału członków w działalności ekonomicznej, zawodowej i społecznej.